17
16
 
  || НАЧАЛО ||
   
 
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ

Нашата компания предлага индивидуален подход към всеки клиент. Обръщаме специално внимание на всеки който ползва нашите услуги. Счетоводното обслужване предлагано от нас е на много високо ниво, но въпреки това не спираме да се стремим към по-качествени и евтини услуги. Стараем се да запазим цени съобразени с вида на услугата за да може да привлечем все повече клиенти, които разбира се да останат доволни.
Предлагаме разнообразни индивидуални услуги, както и такива в пакет.

Стандартния пакет от счетоводни услуги включва:
- ежемесечна обработка на документи,
- ежемесечно информиране на управителя за основните показатели отразяващи състоянието на фирмата,
- по избор предоставяне на допълнителна информация,
- изготвяне на необходими документи отнасящи се до НАП, НОИ, НСИ и други институции включително и частни,
- изготвяне и подаване на ежемесечна информация за НАП
- изготвяне и подаване на уведомления за трудови договори
- необходими контакти с НАП, НОИ, НСИ и други институции,
- подаване на документи в гореизброените институции (нашата цел е клиентите ни да сведат контактите си с държавната администрация до минимум)
- изготвяне на документи за разплащане с НАП и НОИ
- годишно счетоводно приключване
- изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация
- провеждане на ревизии
- данъчна защита и консултации
- обслужване на клиенти по системата Интрастат
- други

Освен стандартните услуги предлагаме като допълнение и:
- посещения на клиенти,
- обслужване на банкови сметки
- и другиЦЕНИ
Вид клиенти За ф-ми занимаващи се само със услуги За ф-ми занимаващи се с търговия или търговия и услуги За ф-ми занимаващи се с производство Взимане и носене на документи от офис на клинета
Ф-ми с до 40 док. месечно нерег. по ДДС
80
90
100
10
Ф-ми с от 41 до 80 док. месечно нерег. по ДДС
90
100
110
10
Ф-ми с от 81 до 120 док.месечно нерег.по ДДС
100
110
120
10
Ф-ми с над121 док. месечно нерег. по ДДС
110-по договаряне
120-по договаряне
130-по договаряне
10
Ф-ми с до 40 док. месечно рег. по ДДС
160
170
180
20
Ф-ми с от 40 до 80 док. месечно рег. по ДДС
180
190
200
20
Ф-ми с от 81 до 120 док.месечно рег.по ДДС
200
210
220
20
Ф-ми с над121 док. месечно рег. по ДДС
220-по договаряне
230-по договаряне
240-по договаряне
20

Тези цени са при персонал до 5 човека. При по-голам персонал се правят следните увеличения:

Брой персонал
Увеличение на стандартната цена
5-10 души
10
10-20 души
20
20-50 души
30
Над 50 души
40 - по договаряне

- консултации на лица които не са наши клиенти 30 лв/час

- изготвяне на данъчни декларации на лица които не са наши клиенти 20 лв. на декларация

- годишно приключване на лица които не са наши клиенти със подаване на ГСО в НСИ

Вид клиенти
Цена на годишно приключване
Подаване на декларации и др.
Ф-ми до 100 000 лв. обороти до 50 документа
130
20
Ф-ми до 100 000 лв.обороти от 50 до 100 документа
150
20
Ф-ми до 100 000 лв.обороти над 100 документа
180 - по договаряне
20
Ф-ми над 100 000 лв.обороти до 50 документа
180
30
Ф-ми над 100 000 лв.обороти от 50 до 100 документа
200
30
Ф-ми над 100 000 лв.обороти над 100 документа
230 - по договаряне
30

Забележка:
1. "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна)
документираща стопански последици.
2. "Персонал" е лице, което се осигурява чрез
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по реда на Кодекса за социално осигуряване.
3. ТОДИБО -Бояджиев и син ООД
си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени.


Ако лицето се регистрира по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената


До 2 придобивания/ изпращания на месец.
20
От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец.
40
От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец
60
Над 10 придобивания/ изпращания на месец.
90

97